DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.
GIỎ HÀNG
Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 670,000 530,000 ₫ 560,000 ₫
com.vn 570,000 450,000 ₫ 360,000 ₫
id.vn 170,000 ₫ 100,000 ₫
org.vn 370,000 ₫ 260,000 ₫
io.vn 52,000 ₫ 22,000 ₫
edu.vn 370,000 ₫ 250,000 ₫
net.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
ac.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
dongnai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dongthap.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gialai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
gov.vn 370,000 ₫ 150,000 ₫
hagiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haiphong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hanoi.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatay.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hatinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
haugiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
health.vn 490,000 ₫ 260,000 ₫
hoabinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
hungyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
info.vn 170,000 ₫ 100,000 ₫
int.vn 512,000 ₫ 260,000 ₫
name.vn 52,000 ₫ 22,000 ₫
khanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
kontum.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laichau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
lamdong.vn 572,000 ₫ 260,000 ₫
langson.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
laocai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
longan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
namdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
nghean.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangnam.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangngai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
quangtri.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
soctrang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
sonla.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tayninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thaibinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thainguyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhhoa.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thanhphohochiminh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
thuathienhue.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tiengiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
travinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
tuyenquang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhlong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
vinhphuc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
yenbai.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phuyen.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
pro.vn 170,000 ₫ 100,000 ₫
quangbinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bentre.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhdinh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhduong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhphuoc.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
binhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
biz.vn 670,000 ₫ 360,000 ₫
camau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
cantho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
caobang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
phutho.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ninhthuan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daklak.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
daknong.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
danang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
dienbien.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
angiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacgiang.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
backan.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baclieu.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
bacninh.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
baria-vungtau.vn 490,000 ₫ 205,000 ₫
ai.vn 570,000 ₫ 210,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 320,000 198,000 ₫ 329,000 ₫
site 860,000 ₫ 957,000 ₫
fun 860,000 ₫ 957,000 ₫
online 769,000 ₫ 867,900 ₫
tech 1,370,000 ₫ 1,518,000 ₫
store 1,279,000 ₫ 1,428,900 ₫
net 330,000 ₫ 385,000 ₫
org 327,000 ₫ 370,700 ₫
info 560,000 ₫ 858,000 ₫
xyz 340,000 ₫ 385,000 ₫
asia 490,000 ₫ 548,900 ₫
xxx 2,730,000 ₫ 3,025,000 ₫
co 999,000 ₫ 1,122,000 ₫
top 139,000 ₫ 328,900 ₫
us 329,000 ₫ 407,000 ₫
in 370,000 ₫ 429,000 ₫
biz 409,000 ₫ 471,900 ₫
mobi 649,000 ₫ 724,900 ₫
tv 1,299,000 ₫ 1,439,900 ₫
co.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
net.in 320,000 ₫ 374,000 ₫
org.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
com.co 530,000 ₫ 605,000 ₫
me 1,150,000 ₫ 1,287,000 ₫
firm.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
eu 250,000 ₫ 297,000 ₫
cc 779,000 ₫ 867,900 ₫
tel 530,000 ₫ 605,000 ₫
name 249,000 ₫ 284,900 ₫
gen.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
ind.in 180,000 ₫ 220,000 ₫
tw 950,000 ₫ 1,067,000 ₫
computer 690,000 ₫ 781,000 ₫
land 780,000 ₫ 880,000 ₫
company 260,000 ₫ 308,000 ₫
website 680,000 ₫ 759,000 ₫
academy 850,000 ₫ 957,000 ₫
gift 680,000 ₫ 770,000 ₫
marketing 780,000 ₫ 880,000 ₫
media 850,000 ₫ 957,000 ₫
zone 780,000 ₫ 880,000 ₫
ws 540,000 ₫ 616,000 ₫
shop 1,199,000 ₫ 1,340,900 ₫
blog 1,020,000 ₫ 1,144,000 ₫
club 419,000 ₫ 471,900 ₫
icu 209,000 ₫ 240,900 ₫
design 1,800,000 ₫ 2,002,000 ₫
art 490,000 ₫ 561,000 ₫
cloud 640,000 ₫ 726,000 ₫
life 780,000 ₫ 880,000 ₫
dev 510,000 ₫ 583,000 ₫
page 359,000 ₫ 405,900 ₫
space 680,000 ₫ 759,000 ₫
app 610,000 ₫ 693,000 ₫
love 930,000 ₫ 1,232,000 ₫
work 350,000 ₫ 407,000 ₫
live 670,000 ₫ 759,000 ₫
bar 2,620,000 ₫ 2,904,000 ₫
vip 630,000 ₫ 715,000 ₫
pro 560,000 ₫ 638,000 ₫
la 849,000 ₫ 944,900 ₫
host 2,220,000 ₫ 2,464,000 ₫
press 1,670,000 ₫ 1,859,000 ₫
group 400,000 ₫ 462,000 ₫
io 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
agency 570,000 ₫ 649,000 ₫
business 260,000 ₫ 308,000 ₫
contact 300,000 ₫ 352,000 ₫
ac 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
digital 850,000 ₫ 957,000 ₫
domains 850,000 ₫ 957,000 ₫
email 850,000 ₫ 957,000 ₫
farm 780,000 ₫ 880,000 ₫
finance 1,290,000 ₫ 1,441,000 ₫
global 1,790,000 ₫ 1,991,000 ₫
ltd 570,000 ₫ 649,000 ₫
network 570,000 ₫ 649,000 ₫
news 670,000 ₫ 759,000 ₫
photos 500,000 ₫ 572,000 ₫
run 500,000 ₫ 572,000 ₫
sale 780,000 ₫ 880,000 ₫
services 780,000 ₫ 880,000 ₫
sh 1,530,000 ₫ 1,705,000 ₫
social 780,000 ₫ 880,000 ₫
software 780,000 ₫ 880,000 ₫
studio 670,000 ₫ 759,000 ₫
support 570,000 ₫ 649,000 ₫
team 780,000 ₫ 880,000 ₫
today 570,000 ₫ 649,000 ₫
training 780,000 ₫ 880,000 ₫
travel 2,910,000 ₫ 3,223,000 ₫
video 670,000 ₫ 759,000 ₫
watch 780,000 ₫ 880,000 ₫
works 780,000 ₫ 880,000 ₫
world 780,000 ₫ 880,000 ₫
wtf 780,000 ₫ 880,000 ₫
.school 1,190,000 ₫ 1,342,000 ₫
school 1,190,000 ₫ 1,342,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?